Languages

ברוכים הבאים

הוקמה כדי לאסוף דיבור משועתק לשימוש עם מנועים חופשיים ובקוד פתוח לזיהוי דיבור (עבור לינוקס, Windows ומק).

אנו נפיץ לכלל את כל קבצי השמע שהתקבלו תחת רשיון ה־GPL. ואז 'נהדר' אותם למודלים אקוסטים לשימוש עם מנועים בקוד פתוח לזיהוי דיבור כגון Sphinx,ISIP , Julius ו־HTK (הערה: ל־HTK ישנן מגבלות הפצה).