Language

Dobrodošli - Hrvatski

VoxForge je postavljen za prikupljanje govora koji se koristi sa FreeOpen Source Speech Recognition Engines(programima otvorenog koda za prepoznavanja govora) (na Linux-u, Windows-u i Mac-u).

Mi ćemo učiniti dostupnim sve podnesene audio datoteke pod GPL licencom, a potom ih 'prevesti' u akustične modele za korištenje s s programima otvorenog koda kao što su CMU Sphinx, ISIP, Julius i HTK(napomena: HTK ima distribucijskih ograničenja).

Zašto trebamo besplatan GPL govorne korpuse?

Većina akustičkih modela koje danas koriste 'open source' aplikacije za prepoznavanje govora (ili programi za sintezu govora) su zatvorenog koda. Oni vam ne daju pristup govornim zapisima i prijepisima (tj. govorom korpusu) koji se koriste za stvaranje akustičnih modela.

Razlog za GPL govorne korpuse je taj što besplatni i open source ("FOSS") projekti trebaju kupiti govorni korpus s ograničenom lincencom. Iako postoji nekoliko slučajeva malih korpusa sa FOSS audio zapisima, velika većina korpusa (osobito velikih korpusa koji su najprikladniji za izgradnju dobrih akustičnih modela) trebala bi biti kupljena pod ograničenom licencom.

Kako nam možete pomoći?

Snimite se i pošaljite svoje snimke na VoxForge.

Druge opcije.