Bulgarian Speech Files

Flat
anonymous-20130714-pgj
User: speechsubmission
Date: 6/17/2014 10:25 am
Views: 2101
Rating: 0
User Name:anonymous

Speaker Characteristics:

Gender: Мъж
Age Range: Възрастен
Language: BG
Pronunciation dialect: Източни говори (на изток от 'я'-товата граница – на 'я')

Recording Information:

Microphone make: n/a
Microphone type: Вграден в лаптопа микрофон
Audio card make: unknown
Audio card type: unknown
Audio Recording Software: VoxForge Speech Submission Application
O/S:

File Info:

File type: wav
Sampling Rate: 48000
Sample rate format: 16
Number of channels: 1

Prompts:


bg-0040 Защото след такъв закон, каквито и критики и упреци да се появят, ще е ясно, че са клюки или клевети.
bg-0041 Паникьосал съм се, помисли си Норман.
bg-0042 Бае Димитър отишъл на четвъртото кьоше.
bg-0043 Сътрудничество, обмяна на опит и съгласуване на действията с останалите страни-кандидати.
bg-0044 Аз с щипци отключвам много лесно всякакви врати.
bg-0045 Чух за тия щуротии, ама не виждам смисъл.
bg-0046 А когато падна мрак, той излезе край пътя и вдигна палец.
bg-0047 Преброих петдесет крачки преди да спре.
bg-0048 За нещастие на дребния дилър ченгетата отказват тлъстия подкуп.
bg-0049 Самите сгради са под земята и са свързани помежду си.

License:


Copyright 2013 Асоциация за свободен софтуеър

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


anonymous-20130714-pgj.tgz
PreviousNext