Bulgarian Speech Files

Flat
anonymous-20130113-rhi
User: speechsubmission
Date: 6/17/2014 10:25 am
Views: 2051
Rating: 0
User Name:anonymous

Speaker Characteristics:

Gender: Мъж
Age Range: Възрастен
Language: BG
Pronunciation dialect: Западни говори (на запад от 'я'-товата граница – на 'е')

Recording Information:

Microphone make: n/a
Microphone type: Уеб камера-микрофон
Audio card make: unknown
Audio card type: unknown
Audio Recording Software: VoxForge Speech Submission Application
O/S:

File Info:

File type: wav
Sampling Rate: 48000
Sample rate format: 16
Number of channels: 1

Prompts:


bg-0028 Смесването на различни напитки е страст.
bg-0029 Подобна строгост е част от родителската любов.
bg-0030 Беше се застудило отново, температурата падаше към нулата, за щастие, без да я достигне.
bg-0031 Тръгнах по асфалтната алея.
bg-0032 Бих могъл да продължа в този дух, но това едва ли е необходимо.
bg-0033 Баща ми е художник.
bg-0034 Заради това те извиках, Петко.
bg-0035 Не се хващаше нито една станция, явно ретранслаторът беше повреден.
bg-0036 Но не пречи в болницата да знаят, че си имат работа с човек от професията.
bg-0037 Вече няма да му се налага да бъде самотен, недоволен страничен наблюдател.

License:


Copyright 2013 Асоциация за свободен софтуеър

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


anonymous-20130113-rhi.tgz
PreviousNext