Shqip

Lexo fjalitë dhe dërgo regjistrimet

Para se të filloni regjistrimin

Ndalni të gjithë audio programet tjera në kompjuterin tuaj (p.sh. programe për muzikë dhe audio editorë të tjerë).

Vendosni mikrofonin ashtu që të mos e regjistojë frymëmarrjen tuaj. Gjatë regjistrimit, mundohuni të bëni sa më pak zhurma të tjera (p.sh. frymëmarrje të zhurmëshme, përplasje të buzëve, etj).

Ju lutemi, mos lexoni shenjat e pikësimit - lexoni tekstin sikur kur I lexoni me zë dikujt.
Kutia e zezë në fund të ekranit do të shfaq grafikun e zërit tuaj të regjistruar.

Ju lutemi bëni një regjistrim provë në mënyrë që ta vërtetoni se mikrofoni juaj nuk është
me zë shumë të lartë apo të ulët.

Regjistrimi i fjalive

Për çdo fjali, ju lutemi që regjistrimin e të folurit tuaj ta bëni si në vazhdim:

1. kliko butonin Regjistro,
2. pusho për gjysmë sekondi,
3. Lexo fjalinë përkatëse,
4. pusho për gjysmë sekondi,
5. kliko butonin Ndal.

Nëse bëni ndonjë gabim, klikoni butonin Regjistro përsëri për ta bërë ri-regjistrimin.

Pasi të keni përfunduar regjistrimin e të gjithë dhjetë fjalive, shikoni butonin Ngarko për aktivizim. Kliko butonin Ngarko në mënyrë që të ngarkoni tërë paraqitjen tuaj në arkivën e VoxForge si një skedar të vetëm të kompresuar (zip).

Përsëritni procesin (regjistrimet e shumëfishta janë të mirëseardhura)

 

 

Getting http://read.voxforge1.org/speech/speechsubmission.php?language=SQ&dispSize=1050 failed

GET status line: 500 Can't connect to read.voxforge1.org:80 (connect: timeout)

Comments