Bulgarian Speech Files

Nested
ff-20131202-pvz
User: speechsubmission
Date: 6/17/2014 10:25 am
Views: 3569
Rating: 0
User Name:ff

Speaker Characteristics:

Gender: Мъж
Age Range: Възрастен
Language: BG
Pronunciation dialect: Западни говори (на запад от 'я'-товата граница – на 'е')

Recording Information:

Microphone make: n/a
Microphone type: Вграден в лаптопа микрофон
Audio card make: unknown
Audio card type: unknown
Audio Recording Software: VoxForge Speech Submission Application
O/S:

File Info:

File type: wav
Sampling Rate: 48000
Sample rate format: 16
Number of channels: 1

Prompts:


bg-0000 Той отишъл в кухнята и отворил прозореца, за да се проветри.
bg-0001 Според закона децата наследяват равни части от имуществото, а преживелият съпруг - част, равна на частта на всяко дете.
bg-0002 Простата сметка показва, че парите едва ли биха стигнали за целогодишната застраховка на реликвите.
bg-0003 Тук за пръв път в българската иконография е изписан свети Йоан Рилски, основоположник на монашеството у нас.
bg-0004 Заедно подаваха лапите си за поздрав или хвърляха пръчка.
bg-0005 Мисля, че предаването" Гласове" беше не много добро и не много умело като реализация, но носеше някакъв дух.
bg-0006 Разходката в градината е една от наградите за добро поведение.
bg-0007 Не мога да пея или да танцувам, но си имам начини. - Той млъкна и спря.
bg-0008 Бракът е тайнство голямо и никой не може да го разтръгне, ако няма законни причини.
bg-0009 Беше кротък, работлив и затворен човек.

License:


Copyright 2013 Асоциация за свободен софтуеър

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


ff-20131202-pvz.tgz
PreviousNext