Albanian Speech Files

Flat
EnverXhymshiti-20140307-gra
User: speechsubmission
Date: 6/18/2014 9:01 am
Views: 3585
Rating: 0
User Name:EnverXhymcrapi

Speaker Characteristics:

Gender: Mashkull
Age Range: I moshuar
Language: SQ
Pronunciation dialect: Gjuhë standarde

Recording Information:

Microphone make: n/a
Microphone type: Llaptop Built-in
Audio card make: unknown
Audio card type: unknown
Audio Recording Software: VoxForge Speech Submission Application
O/S:

File Info:

File type: wav
Sampling Rate: 48000
Sample rate format: 16
Number of channels: 1

Prompts:


sq-0051 Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë.
sq-0052 Peja ndodhet ne pjesën perëndimore të Kosovës.
sq-0053 Albani është mësues.
sq-0054 Shkolla ime quhet 'Hasan Prishtina'.
sq-0055 Sot jam shumë i lumtur.
sq-0000 Alfabeti i gjuhës shqipe ka tridhjetë e gjashtë shkronja.
sq-0001 Alfabeti përbëhet nga shtatë zanore dhe njëzet e nëntë bashkëtingëllore.
sq-0002 Mendohet që rrjedha parahistorike e shqiptarëve të jetë nga një fis i stërlashtë indo-evropian me emrin 'Pellazgë'.
sq-0003 Me shpalljen e pavarësisë më 17 Shkurt 2008, Republika e Kosovës u bë shteti më i ri në botë.
sq-0004 Përshëndetje, unë jam Admiri.

License:


Copyright 2014 Free Software Foundation

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


EnverXhymcrapi-20140307-gra.tgz
PreviousNext