Γλώσσες

Read Prompts and Submit Recordings - Greek

    Πριν Ξεκινήσετε την Ηχογράφιση Φράσεων

     Κλείστε όλα τα όλα προγράμματα αναπαραγωγής ή επεξεργασίας ήχου στο PC (mp3 players, audio editors)

     Τοποθετήστε το μικρόφωνο σας σε τέτοια θέση που δεν θα καταγράφει την αναπνοή σας.

     Κατά την εγγραφή, προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε θόρυβους που δεν έχουν σχέση με ομιλία (δηλαδή δυνατό χτύπημα χειλιών, αναπνοές, ...) ή εξωτερικό θόρυβο.

     Μην εκπνέετε μέχρι να πατήσετε το κουμπί Διακοπή.

     Στο κάτω μέρος της οθόνης,υπάρχει ένα μαύρο κουτί στο οποίο θα εμφανιστεί η κυματομορφή του ήχου της εγγραφής σας. Κάντε μια δοκιμή για να εξασφαλιστεί ότι ή ένταση του μικροφώνου δεν είναι πάρα πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.
     (βλ. αυτό το link για το για περισσότερες πληροφορίες)

     Εγγραφή Φράσεων

     Για κάθε μια γραμμή, καταγράψτε την ομιλία σας ως εξής:

        1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Εγγραφή",
        2. Παύση για μισό δευτερόλεπτο,
        3. Διαβάστε την αντίστοιχη φράση,
        4. Παύση για μισό δευτερόλεπτο, και στη συνέχεια
        5. Κάντε κλικ στο κουμπί "Διακοπή".
        6. Εάν κάνετε κάποιο λάθος, κάντε κλικ στο κουμπί "Εγγραφή" και πάλι για να επαναλάβετε την ηχογράφηση.

     Αφού έχετε ολοκληρώσει την καταγραφή και των δέκα φράσεων, κάντε κλικ στο κουμπί "Αποστολή" για να γίνει η αποστολή στο VoxForge ως ένα ενιαίο αρχείο zip.

     Επαναλάβετε τη διαδικασία (Όσες περισσότερες φορές τόσο καλύτερα !!)