Catalan Speech Files

Flat
rain-20140731-cph
User: speechsubmission
Date: 8/24/2014 6:53 am
Views: 3070
Rating: 0
User Name:rain

Speaker Characteristics:

Gender: Masculí
Age Range: Jove
Language: CA
Pronunciation dialect: Central

Recording Information:

Microphone make: n/a
Microphone type: Micròfon d'auriculars USB
Audio card make: unknown
Audio card type: unknown
Audio Recording Software: VoxForge Speech Submission Application
O/S:

File Info:

File type: wav
Sampling Rate: 48000
Sample rate format: 16
Number of channels: 1

Prompts:


ca-0024 la superposició d'una sèrie d'arcs.
ca-0025 Si el vermell de l'arc segons cau al verd del primer,
ca-0026 el resultat dona un arc amb una banda groga anormalment amplia,
ca-0027 ja que la llum vermella i verda quan es fussionen formen el groc.
ca-0028 Aquest és un tipus molt comú d'arc, mostrant principalment els colors vermell i groc,
ca-0029 amb poc o cap color verd o blau.
ca-0030 Una vegada hi havia una rata jove anomenada Artur qui mai no podia prendre decisions.
ca-0031 Sempre que els seus amics li demanaven si volia sortir amb ells,
ca-0032 contestava, «No ho sé»; mai no deia sí o no.
ca-0033 Sempre eludia prendre una decisió. La seva tia Elena li va dir,

License:


Copyright 2014 Free Software Foundation

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.


rain-20140731-cph.tgz
PreviousNext