Click here to register.

Catalan Speech Files

Nested
CA_alegria_del_sol_1
User: speechsubmission
Date: 6/19/2014 5:46 am
Views: 1515
Rating: 0
Speaker Characteristics:

Gender: make
Age range: adult
Language: CA
Pronunciation dialect: Central

Recording Information (don't worry if you can't find some of this information):

Microphone make: -
Microphone type: headset mic
Audio card make: Intel
Audio card type: Integrated
Audio Recording Software: Audacity
O/S: Ubuntu

File Info:

File type: WAV
Sampling rate: 44.1kHz
Sample rate format: 16bit
Number of channels: 1
Audio Processing: y
If yes, please describe: noise filtering

Prompts:


1 Pati assoleiat, al fons del qual s'ovira una silueta de montanyes blaves, d'un blau purissim, lo mateix que del cel, ras, sense una boirina.
2 A l'esquerra del primer terme, el frontis d'una casa pairal, amb una gran portalada i una finestra amb els montants de pedra.
3 Per la dreta, una tapia, per on s'enlairen uns presseguers i unes pomeres en flor.
4 Al fons de l'escena, un xic cap a la dreta, un banc d'obra que hi puguin seure sis persones.
5 Al peu de la casa, a banda i banda del portal, uns pedriços plens de testos amb geranis i rosers florits.
6 Es al mes d'Abril al dematí.

License:


AUDIO
------------------------

Copyright (C) 2013 Siegfried-A. Gevatter

These voice recordings are released under Creative Commons 1.0
Public Domain Dedication. See:
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/


TEXT
------------------------

Fragment from "L'alegria del Sol" by Ignasi Iglesias (1908). It is in the
public domain. https://ca.wikisource.org/wiki/L'alegria_del_Sol

CA_alegria_del_sol_1.tgz
PreviousNext