Click here to register.

Audacity Audio Submissions

Flat
CA - L'alegria del Sol - 1
User: RainCT
Date: 11/25/2013 4:55 pm
Views: 1280
Rating: 1

Speaker Characteristics:

 

Gender: make

Age range: adult

Language: CA

Pronunciation dialect: Central

 

Recording Information (don't worry if you can't find some of this information):

 

Microphone make: -

Microphone type: headset mic

Audio card make: Intel

Audio card type: Integrated

Audio Recording Software: Audacity

O/S: Ubuntu

 

File Info: 

 

File type: WAV

Sampling rate: 44.1kHz

Sample rate format: 16bit

Number of channels: 1

Audio Processing: y

If yes, please describe: noise filtering

 

AUDIO

------------------------

Copyright (C) 2013 Siegfried-A. Gevatter

 

These voice recordings are released under Creative Commons 1.0

Public Domain Dedication. See:

    https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

 

TEXT

------------------------

Fragment from "L'alegria del Sol" by Ignasi Iglesias (1908). It is in the

public domain. https://ca.wikisource.org/wiki/L'alegria_del_Sol

 

TRANSCRIPTIONS

1 Pati assoleiat, al fons del qual s'ovira una silueta de montanyes blaves, d'un blau purissim, lo mateix que del cel, ras, sense una boirina.

2 A l'esquerra del primer terme, el frontis d'una casa pairal, amb una gran portalada i una finestra amb els montants de pedra.

3 Per la dreta, una tapia, per on s'enlairen uns presseguers i unes pomeres en flor.

4 Al fons de l'escena, un xic cap a la dreta, un banc d'obra que hi puguin seure sis persones.

5 Al peu de la casa, a banda i banda del portal, uns pedriços plens de testos amb geranis i rosers florits.

6 Es al mes d'Abril al dematí.

7 Fa un sol esplendorós.

alegria_del_sol_1.tar.gz alegria_del_sol_1.tar.gz
PreviousNext